• 1
  • 26/07/2016
Mô tả dự án

Nhà công nghiệp thi công bằng tấm bê tông nhẹ ALC-LABACO
Tấm ALC đóng vài trò làm tường bao che cho công trình dự án nhà công nghiệp, giúp cho công trình giảm hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài (ấm về mua đông và mát về mùa hè). Qua đó chi phí vận hành làm tiết kiệm hơn và giảm tiêu hao điện nặng sử dụng.
Tấm ALC hiện tại được XD LABACO sx&pp và thi công trên phạm phi toàn quốc. Hiện nay các nhà thầu và CĐT trong và ngoài nước ngày một tin dùng và ứng dụng dần trở nên phổ biến thay cho xây dựng truyền thống.!
LABACO_giải pháp xây dựng tối ưu.!
Hotline: 0912.198.891

PROJECT LOCATION:

New Jersey

PROJECT TYPE:

KCN FDI

PROJECT COST:

$2000,000

CLIENT:

Okler Themes

GENERAL PROGRESS
81%
PHASE 1
85%
PHASE 2
75%
PHASE 3
85%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *