Sàn vượt nhịp không dầm_Sàn dày sườn cốt thép không gian

Sàn vượt nhịp không dầm_Sàn dày sườn cốt thép không gian

Trong công trình xây dng, sàn chiếm khi lượng, chi phí xây dng ln nht và
nh hưởng đến vic sdng nhiu nht. Vì vy kết cu sàn đã được tp trung nghiên
c
u ci tiến để gim chi phí và tăng hiu qusdng. Trong các loi sàn ci tiến, Sàn
Dày S
ườn có các ưu đim vượt tri, cthnhư sau:

1. Đặc đim :– Sàn Dày Sườn là loi sàn rng, như tên gi có hsườn thép 2 phương cài vào
nhau, là c
ác sườn SD (H.1a) và RL (H.1b), to thành hdm sườn giao nhau (H.2), có
các khoang tr
ng (0,5m x 1m) để đặt các khi xp (H.3, H.4).
Mt dưới là lướthép φ5a200x200, mt trên là lưới thép φ5a150x150. Sau khi đổ bê tông (H.5), to thành hdm sườn giao nhau như sàn ô c(nhưng mt dưới kín phng) tiết din chI, bê tông
m
t dưới và mt trên dày ti thiu 45mm.
– Phát tri
tiếp theo ca Sàn Dày Sườn là “Sàn Dày Sườn dng ô c“, khi tháo côp pha có dng như sàn ô ctruyn thng (H.6). Các khi xp được thay bng côp pha
d
ng hp hở đáy, ta lên côp pha đáy dm sườn dng vành vuông bng thép hp (H.7).
H
sườn thép 2 phương to thành các ô vuông 0,75m x0,75m đặt côp pha hp nha,
m
t trên là lưới thép φ5a150x150 (H.8) như Sàn Dày Sườn đặt xp.

2. Thi công :
– Sàn Dày Sườn : sàn phng, nên cp pha phng lp đặt đơn gin. Ct thép chyếu
là s
ườn thép và lưới thép làm ti nhà máy chính xác, đảm bo cht lượng. Ti công
tr
ường không cn un thép, chxếp lưới thép và sườn thép giao nhau, đặt thép gia
c
ường là các thanh thép ct ngn vào các vtrí chu lc nhiu. Sau khi đặt thép, đổ
tông l
p dưới trước để có thể đầm chc, ri đặt xp, lưới thép trên (H.4). Sau 1-2h s
đổ
bê tông lp trên (H.5) để đảm bo không bni xp. Thi công không cn thiết b
hin đại công sut ln, chi phí nhân công rt thp (đặt toàn bcác loi thép và đổ
tông 2 l
p < 0,1 công /m2 sàn).
– Sàn Dày S
ườn dng ô c: thi công đổ bê tông 1 ln như sàn truyn thng (H.9)

3. Hiu qu:
3.1. Kinh tế: C2 loi SDS và SDS dng ô chiu qukinh tế như nhau.
– Sàn có
độ rng ln nht, chi phí bê tông và ct thép ít nht trong các loi sàn ci
ti
ến. Vì vy không nhng gim giá thành sàn, còn gim ti trng xung ct và móng.
Vi các bước ct L = 8m; 10m; 12m
Có chiu dày sàn H = 0,25m; 0,3m; 0,35m
Độ rng sàn: ε = 43,5% ; 47,6% ; 50,5%
BT bng sàn đặc dày Hbt = 0,156 m; 0,175m; 0,193m
C
t thép cho 1m2 sàn : 15 kg ; 17 kg ; 21 kg
– So v
i sàn có dm truyn thng, Sàn Dày Sườn gim 40% ti 50% ct thép, gim
20% t
i 25% bê tông, thi công đơn gin hơn, nên gim được đáng kchi phí xây dng
ph
n thô (bê tông ct thép sàn). Đã có 1 snhà thu sn sàng thi công Sàn Dày Sườn
v
i giá thành gim ti 30% so vi sàn có dm truyn thng.
3.2. Sdng:
Là sàn phng không dm thun tin btrí mt bng, chiu dày sàn nhhơn nhiu
chi
u cao dm ca sàn truyn thng nên có thgim được chiu cao cnhà. Sàn Dày
S
ườn đặt xp nên cách âm tt cho sàn tng, cách nhit tt cho sàn mái.
4. Phm vi ng dng:
Sàn Dày Sườn dùng cho móng bè, sàn tng, sàn mái. Bước ct 7m scó hiu qu
kinh tế rõ rt như nêu trên. Trường hp sàn tng hm, sàn có din tích rng, nên dùng
Sàn Dày S
ườn dng ô cvì thi công đổ bê tông 1 ln do không phi chng ni xp,
gi
m được thi gian thi công, không có ri ro ni xp.
5. Tiêu chun kthut :
Sàn Dày Sườn đã được BXD ra văn bn s242/BXD-KHCN ngày 04/5/2015
hướng dn sdng tiêu chun kthut. Trong đó nêu rõ ” Sàn Dày Sườn là sàn sườn
toàn khi kiu ô c, … là gii pháp kết cu thông thường đã được sdng nhiu trong
thc tế, … được thiết kế theo các tiêu chun thiết kế kết cu bê tông và bê tông ct thép
hin hành”.
Tác giả đã được BXD clàm đại din phía Vit Nam báo cáo sáng chế SDS ti
hi nghtư vn ngành xây dng ca ASEAN tchc ti Cn Thơ ngày 27/05/2014.
Tác giả đã được mi báo cáo sáng chế SDS dng ô cti hi nghkhoa hc quc tế
tchc ti Vin Khoa hc công nghxây dng BXây dng ngày 08/11/2018, nhân dp k
nim 55 năm thành lp Vin.
6. Văn bn pháp lý vsáng chế :
Được Cc Shu trí tuBKHCN cp :
– B
ng Độc Quyn Sáng chế s10469 ngày 12/07/2012
– B
ng Độc Quyn Sáng chế ln 2 s22076 ngày 23/09/2019 ;
– B
ng Độc quyn Sáng chế ” Sàn Dày Sườn bê tông ct thép dng ô cvà phương
pháp thi công sàn này” s
24885 ngày 01/07/2020
– B
ng Độc quyn kiu dáng công nghip cho sườn thép s22005 ngày 04/03/2016
7. Các công trình đã áp dng Sàn Dày Sườn :
– Xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ tại xã Liên Thắng, Hoa Lư , Ninh Bình . Nhịp
16m bước cột 6m, Sàn Dày Sườn dày 0,4m thi công 11/2015.
(Video thi công ti https://www.youtube.com/watch?v=Emj0f-TCr-0 )
– Trung tâm thương mại chợ Trương Định – Hà Nội , bước cột 9m x 13,2m Sàn
Dày Sườn cho móng bè dày 0,5m; cho sàn dày 0,4m . Thi công 1/2017.
– Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại 31A đường Lê Quý Đôn, Nha
Trang. Quy mô công trình 20 tầng, nhịp 10m. Sàn Dày Sườn dạng ô cờ dày 0,31m thi
công 8/2018 (đã được đưa lên VT1, H1, VOV: https://youtu.be/sJFAc-KdCVs ).
– Khu nhà ở Trích Sài , Thụy Khuê, Tây Hồ Hà Nội. Bước cột 6,8m x 5,7m Sàn
Dày Sườn dày 0,2m . Thi công 10/2018.
– Cải tạo hội trường Đại học công nghiệp Dệt may Hà Nội nhịp 27,7m x 19,4m có 1
dầm ở giữa, Sàn Dày Sườn dày 0,42m . Thi công 11/2018.
– Nhà ở tại phố Phan Bội Châu , Hoàng Văn Thụ Hải Phòng . Thi công 2/2019
– Khách sạn Đông Dương – Mộc Châu, địa điểm khu hành chính mới Huyện Mộc
Châu tỉnh Sơn La (9 tầng, sàn 1 tầng 1.200 m2). Bước cột 10m x (10m + 7,5m). Sàn
Dày Sườn dày 0,3m. Đang thi công, bắt đầu từ 9/2020

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *